niedziela, 15 stycznia 2012

Rak jelita grubego w Polsce


Rak jelita grubego jest PIERWSZYM pod względem częstości występowania nowotworem u kobiet i mężczyzn w Europie!

W Polsce DRUGI pod względem częstość występowania nowotwór u kobiet i mężczyzn.

14 600 nowych przypadków chorych rocznie i ponad 10 400 chorych umiera! – wynika z danych Krajowego Rejestru Nowotworów.

Dynamika wzrostu zachorowań na raka jelita grubego jest w Polsce najwyższa w Europie. Podobnie jak dynamika wzrostu umieralności na ten typ nowotworu jest jedną z najwyższych spośród wszystkich schorzeń nowotworowych w Polsce, szczególnie u mężczyzn, i jest znacznie wyższa niż w krajach Europy Zachodniej i Północnej, gdzie umieralność zmniejsza się od wielu lat.

Tempo wzrostu umieralności na raka jelita grubego w Polsce jest także bardzo wysokie w porównaniu do innych krajów Europy Środkowej.
Porównując dostępne dane częstości zapadalności i umieralności na raka jelita grubego można uznać, że krajem najbardziej skutecznym w leczeniu tego typu raka w Europie są Włochy.

Najmniej skuteczne są Węgry i Polska (Cancer Incidence and Mortality Worldwide in 2008, GLOBOCAN 2008, WHO).   Większość rodzajów raka jelita grubego powstaje z gruczolaka – łagodnego nowotworu umiejscowionego w jelicie grubym. We wczesnych stadiach gruczolaki przypominają polipy, niestety nieleczone gruczolaki rozwijają się w zaawansowanego RAKA, czyli nowotwór złośliwy!


sobota, 14 stycznia 2012


Nowotwór (łac. neoplasma) – typu „łagodnego” jak i „złośliwy” powstaje wskutek niekontrolowanych procesów mnożenia się komórek przez podział. Utrata kontroli nad podziałami komórek skutkuje powstaniem „obcej” zmutowanej tkanki. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część mutacji jest dziedziczona.
•  Nowotwory “złośliwe” powstają stosunkowo rzadko, ale stanowią krańcowe zagrożenie życia! Posiadają bowiem zdolność "przerzutów" do wielu tkanek i narządów, a następnie agresywnego ich zasiedlania i niszczenia.
• Nowotwory (zarówno „łagodne” i “złośliwe”) mogą mieć postać: guza o średnicy od jednego do kilku cm, (guz piersi, jajnika, itp.); może też mieć formę narośli skórnych (czerniak skóry), czy “niedojrzałych” i bezużytecznych komórek krwi (limfocytów, erytrocytów, płytek krwi).
W witrynie przedstawiamy opis objawów, diagnostyki i leczenia wielu najczęściej występujących nowotworów złośliwych.

Understanding colorectal cancer